Revista Actualitatea Muzicală

”În privinţa ultimilor doi instrumentişti citaţi, Ella Bokor şi Mircea Marian ori, altfel spus, Duo Cello Jaya (un nume unisex care semnifică dualitatea „jay-jaya” – masculin-feminin, reprezentând păzitorii intrării în tărâmul paradisiac), mi se pare interesant de subliniat faptul că, în seara de marţi, 15 noiembrie, derulată în incinta Palatului Cantacuzino, ei au optat pentru un repertoriu care să reprezinte generaţii diferite de autori, marcând, ca parcurs temporal între data naşterii celui mai în vârstă şi celui mai tânăr dintre creatori, peste patru decenii de experienţă componistică (!).

În decursul recitalului intitulat inspirat “FRAGMENTE DE VIOLONCEL”, Paul Rogojină, Eric Ewazen, Laura Ana Mânzat, Aurelian Băcan şi Mariela Rodriguez au jalonat, fără îndoială, orizonturi stilistice clar personalizate, pe care membrii Duo-ului Jaya le-a pus în lumină cu o sensibilitate elegantă, filtrându-le prin propria disponibilitate intelectual-afectivă. Conturul predominant liric al Evocărilor – II pentru violoncel solo aparţinând lui Paul Rogojină a deschis drumul – în interpretarea subtilă a lui Mircea Marian – către reflecţia nostalgică a unui modalism de filiaţie folclorică din Fragmentul de jurnal pentru două violoncele şi pian al Laurei Mânzat – în versiunea instrumentală care a alăturat Ellei Bokor pe talentatul său elev Valentin Dimitrie Simion dar şi pe pianistul Iulian Ochescu – pentru ca, ulterior, traseul interpretativ să continue întro ambianţă neoclasică tipic americană cu amplul Trio pentru trompetă, violoncel şi pian de Eric Ewazen, redat cu acurateţe şi dezinvoltură de către aceiaşi Ella Bokor şi Iulian Ochescu, în dialog, de această dată, cu trompetistul Sergiu Cârstea.

Pentru finalul programului, Duo-ul Cello Jaya a adus pe scenă două lucrări dedicate recent acestei formaţii de către Aurelian Băcan – “Frumoasa şi Bestia”, piesă înregistrată cu ocazia lansării primului CD “Tales of Duo Cello Jaya” – şi Mariela Rodriguez – “Swich on – Swich off”, partitură compusă special în cadrul Internationale Sommerakademie 16–Austria, prin intermediul căreia duoul a obţinut “Isa 16 Just Composed Prize”; şi dacă prima din cele două a întruchipat o construcţie monostructurală ce schiţează aluziv, uşor sarcastic, trăsăturile sonore dominante ale celor două caractere menţionate în titlu, cea de-a doua a propus un discurs antinomic nuanţat alternativ în termenii preponderenţei melodie / ritm, valorificat dinamic şi motoric cu o maleabilitate remarcabilă de către Ella Bokor şi Mircea Marian.

Demonstrând o sincronicitate aproape perfectă a intenţiilor pe care le-au reliefat cu un fin simţ al comunicării artistice, cei doi violoncelişti au configurat astfel, în încheierea serii, portretul unei formaţii omogene cu multiple virtuţi expresive şi capacitate de a se reformula în diverse componenţe, benefică unei mult mai vaste deschideri repertoriale. Am aplaudat şi această versatilitate, ca o notă distinctă a recitalului lor, sperând, în continuare, într-o constanţă a prezenţei celor doi instrumentişti pe cât mai multe podiumuri de concert din România.”

 

Revista ACTUALITATEA MUZICALĂ.

Revista lunară a compozitorilor și muzicologilor din România. Nr. 12 Decembrie 2016

Articol de: Loredana BALTAZAR

”Festivalul Internațional MERIDIAN, ediția a XII-a”, pag. 20, 21

Sursa: http://www.ucmr.org.ro/Texte/AM-2016-12.pdf